......

Herkesin damak tadına hitap eden bir çay.

HAS-TEE ile
özel çay keyfi 1994 dan beri .

İyi bir çay, tam aromasını ancak iyi bir seçimle geliştirir. Yapraklarimiz ekolojik standartlara göre kontrollü bir şekilde yetiştiriliyor. Bu yaprak kalitesi, HAS-TEE’yi farklı kılan şeydir.

Klasik siyah çayın en iyisi.

HAS-TEE’nın menüsünde bulunan her çay "Ortodoks metod" ile üretilen çaylardır.
1.

+ Soldurma

Soldurma, taze çay yapraklarının içerdiği %70-80 oranındaki suyun %50-55'e düşürülmesi işlemidir. Siyah çay üretiminin zorunlu ve en önemli ilk aşamasıdır. Soldurma sonucunda yaprakların hücre özsuları daha yoğun hale gelir ve kıvırma işlemi için uygun elastiki yapı sağlanır.

2.

+ Kıvırma

Kıvırma, solmuş çay yaprağının değişik çay üretim makinelerinde parçalanması, ezilmesi ve bükülmesiyle hücre öz suyunun kıvrılmış yaprak yüzeyine yayılması ve oksidasyonun başlaması işlemidir. Yaprak kıvrılırken aynı zamanda bükülür ve ağır ağır kırılıp parçalanır. Bu şekilde yaprak hücleri hava ile temas eder ve siyah çay için gerekli olan kimyasal değişmelerin başlaması sağlanır.

3.

+ Fermantasyon

Oksidasyon kıvrılan ve parçalanan çay yaprağının hücre öz suyunda bulunan kimyasalların oksidasyon ile biyolojik değişikliğe uğrayarak siyah çayda istenen renk, burukluk, parlaklık, koku ve aromanın oluşması sağlanır.